informacija-pro-aeroport-chinhe-v-gorode-chinhe-v-juzhnaja-korei-1f67513